Monday, February 27, 2012

Pengalihan minda.dari himpunan hijau ke kes khalwat. bertapa negeri ku di jadi kan tong sampah australia.

No comments: